twoje wnętrza

Ogrzewanie domu – jakie systemy grzewcze istnieją?

Energia cieplna używana jest do ogrzewania pomieszczeń i wody użytkowej. Obejmuje ona zazwyczaj największą część popytu energetycznego budynku. Może być wytwarzana i doprowadzana do domu przy pomocy różnorakich sposobów oraz źródeł. Jakie są źródła energii cieplnej? Co to jest energia odnawialna? Jakie są rodzaje rozwiązań grzewczych?

Skąd może pochodzić ciepło w Twoim domu?

Do źródeł energii cieplnej zaliczamy: gaz ziemny, olej opałowy, energię słoneczną, energię elektryczną oraz ekologiczną energię cieplną. Czym charakteryzują się wyróżnione źródła?

  • ekologiczna energia cieplna – pompy ciepła czerpią energię geotermalną bądź ciepło wód gruntowych. Energię cieplną można pozyskać za darmo aż w 75 %  z otoczenia, jedynie pozostałe 25% należy kupić w postaci prądu. Pozyskiwanie energii cieplnej ze środowiska to morze zalet. Stosując ten typ ogrzewania nie ulatnia  się dwutlenek węgla, jest to niewyczerpalne źródło energii, koszty ogrzewania są niskie, nie jest się zależnym od dostawców energii. Bardzo ważne jest tutaj korzystanie z fachowego serwisu jak np. serwis vaillant w Krakowie oraz dobra termoizolacja budynku.
  • gaz ziemny – jest wydajny, wytwarza najniższe ilości dwutlenku węgla w stosunku do innych źródeł kopalnych, w czasie spalania nie wytwarzają się popiół i sadza, gaz nie wymaga miejsca na składowanie. Używanie gazu można dowolnie zestawiać z odnawialnymi źródłami energii. Maszyny grzewcze wykorzystywane do gazu nie zajmują dużo powierzchni.
  • olej opałowy – ma wysoką wartość opałową,można do niego dodawać nawet do 20% biopaliwa,które jest odnawialne. Olej opałowy swobodnie można łączyć z odnawialnymi źródłami energii. Podczas obniżki cen opłaca się kupić zakupić spory jego zapas i dzięki temu sporo zaoszczędzić. Żeby korzystać z oleju opałowego niezbędne jest posiadanie dużego zbiornika, magazynu podziemnego lub nadziemnego i dobry system przeciwpożarowy i ochronę przed zalaniem.
  • energia słoneczna – jest bezpłatna oraz niewyczerpalna, nie wytwarzadwutlenku węgla, można ją włączyć do dotychczasowych źródeł energii cieplnej. Aby używać energii słonecznej należy mieć miejsce odpowiednie dla kolektorów. Istotne by było ono ciągle nasłonecznione, najkorzystniej jest gdy umiejscowi się je od południa.
  • energia elektryczna – idealnie sprawdza się jako dodatek do innych metod ogrzewania lub jako jedyne. Używanie wyłącznie prądu jako źródła ogrzewania odbywa się tylko w miejscach tymczasowegopobytu jak np. domki letniskowe bądź tam, gdzie instalacja innych metod jest niemożliwa bądź nie opłaca się. Plusami są tutajniewielkie koszty instalacji oraz sprzętów. Maszyny takie nie zajmują też zbyt dużopowierzchni. 

Odnawialne źródła energii

Gaz ziemny, ropa naftowa czy węgiel to złoża kopalne, które powstawały przez wiele milionów lat. Złoża tych dóbr wyczerpują się a co za tym idzie ich kwoty stale wzrastają. Warto zainteresować się energią pochodzącą z odnawialnych źródeł, mogącą uzupełnić albo całościowo wyprzeć paliwa kopalne. Do odnawialnych źródeł energii wliczają się między innymi: energia słoneczna i geotermalna. Aby w pełni wykorzystać efektywność tych niewyczerpalnych źródeł energii niezbędna jest nowoczesna technologia. Zaawansowane technologie systemów solarnych i pomp ciepła jakim jest na przykład system i serwis vaillant, zapewniają wysoką efektywność skorzystania z odnawialnych źródeł energii. Zdecydowanie się na korzystanie w znacznym stopniu z energetyki odnawialnej, to nie tylko wartość ekonomiczna ale równieżwartość ekologiczna.

Jakie rozwiązania grzewcze istnieją na rynku?

Na system grzewczy składają się takie elementy jak: tworzenie ciepła, jego dystrybucja a takżesprawne rozmieszczenie do poszczególnychpokoi. W zależności od tego na jakie źródło energii cieplnej się zdecydujemy, trzebadobrać do niego dopasowany system grzewczy. Należą do nich między innymi: 

  1. piece olejowe – w nowoczesnych kotłach zastosowane jest zjawisko kondensacji. Znaczy to że prócz spalanego oleju,używane jest też ciepło, które przy tradycyjnej technice grzewczej marnowało się.
  2. kotły gazowe – to  prawienie wymagające obsługi i dość tanie rozwiązanie. Zasilane gazem, oprócz ogrzewania pomieszczeń może też podgrzewać wodę użytkową. Dzielimy je na kotły jedno- i dwufunkcyjne.
  3. pompy ciepła to urządzenia grzewcze stosujące energię ze źródeł odnawialnych czyli z wody,słońca lub powietrza.Działanie pomp opiera się na przemianach fizycznych jak np. parowanie,skraplanie,sprężanie i rozprężanie.
  4. piece na prąd – są bardzo wygodne w użyciu i tańsze od kotłów olejowych czy gazowych. Nie wymagają dużo miejsca, najczęściej są w wersji stojącej i wiszącej.Nie wytwarzają spalin ani CO2. Źródłem ciepła jest w nich zazwyczaj grzałka w osłonie np. stalowej lub mosiężnej, chroni ona przed stycznością z wodą. To ile jest grzałek w kotle ma wpływ na moc pieca.
  5. fotowoltaika – przy jej użyciu wytwarzany jest prąd użytkowy można też ogrzać wodę użytkową czy dom.Systemy te są całkowicie bezobsługowe i bezpłatne w eksploatacji.

Obojętnie jakie metody wybierzemy, warto dbać o dobry stan sprzętów poprzez okresowe serwisowanie, doskonałym rozwiązaniem jest przykładowo serwis vaillant. Decydując się na system grzewczy do budynku, trzeba mieć na uwadze nie tylko na sprawy cenowe ale teżekologiczne.

Powiązane